การเริ่มต้นครั้งนี้ช่วยขจัดความหงุดหงิดจากการใช้ยาหลายชนิดได้อย่างไร

PillPack ช่วยให้ผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายชนิดสามารถรับประทานยาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมโยงนักดนตรีกับแฟนๆ

J. Sider สร้าง BandPage เพื่อเชื่อมต่อวงดนตรีกับแฟนๆ นี่คือวิธีที่เขายังคงคิดค้นบริษัทใหม่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง