หนังสือ 7 เล่มที่ช่วยให้ผู้นำเข้าใจถึงอนาคตของเทคโนโลยี

ผู้นำมักจะพยายามคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีใหม่ หนังสือเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะทำอะไรต่อไปสำหรับบริษัท

MIT เผยแพร่รายชื่อ 9 Megatrends ที่จะสร้างโลกในปี 2030 นี่คือสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความโปร่งใส และลัทธิชาตินิยมจะขับเคลื่อนพนักงาน 10 ปีนับจากนี้

16 คำถามที่ไม่สบายใจที่ทุกคนต้องถามเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

เมื่อสร้าง AI เราต้องพิจารณาแรงจูงใจและอคติของเราเอง และผลกระทบทางสังคมของเครื่องมือที่เราสร้างขึ้น